Kalzip

Udržitelná výstavba s Kalzipem – využívat pokrok, nastavovat normy

Udržitelná výstavba je zaměřena na minimalizaci spotřeby energie a zdrojů, jakož i na nejnižší možnou zátěž ekosystémů ve všech fázích životního cyklu budovy – od plánování, výstavby a fázi využití až po demolici a recyklaci. Ústředním bodem trvalé udržitelnosti Kalzip je sám hliník – materiál, který lze recyklovat libovolný počet cyklů a jeho výskyt je dostatečně hojný: Jedná se o nejčastější kovový prvek na Zemi.

Tři čtvrtiny z hliníku, které kdy byly vyrobeny, je ještě dnes v použití. Přibližně 95% z hliníku, používaného v odvětví dopravy a stavebnictví, a více než 60% z hliníkových plechovek z potravinářského průmyslu, je recyklováno. Recyklace profilovaných plechů Kalzip a dalších hliníkových výrobků vyžaduje o 95% méně energie, než je primární produkce z bauxitu, a to bez ztráty kvality. V důsledku toho se ročně na celém světě zamezí vzniku cca 80 milionů tun skleníkových plynů. Další informace na téma zelené architektury lze nalézt na: http://greenbuilding.world-aluminium.org/

Kalzip a hliník tak významně přispívají k vytváření udržitelných budov, a to nejen v průběhu výstavby, ale i během doby užívání a dokonce i po tom. Vynikající hodnoty z hlediska stavební fyziky a nízké nároky na údržbu výrazně minimalizují provozní náklady. Nízká hmotnost Kalzipu je další ekologická výhoda, protože je nutné aplikovat méně materiálu i na nosné konstrukce a energie a zdroje, potřebné pro jejich přepravu a výrobu, tak mohou být ušetřeny.

Díky solárním systémům a zeleným střechám portfolio produktů Kalzip navíc nabízí aktivně přispěvek k udržitelnému a do budoucnosti orientovaným způsobům výstavby.