Kalzip

Rozložení klips

 Pro výškové odchylky v jedné řádě klips, mezi řadami klips nebo vertikální odchylky klikněte zde. Tolerance zde nastíněné jsou doporučovány proto, aby se profily Kalzip mohly přizpůsobit plně tepelně dilatačnímu pohybu nad klipsami bez blokování a vnášení nechtěných „pevných bodů“. Předpokládá se, že element Kalzip připevněny v daném místě se bude pohybovat v přímé linii nebo po jednoduché křivce po celé své délce. Vícesměrné křivky vedou k poklesům nebo náhlým změnám spádu a můžou způsobit přesun „pevného bodu“, čímž vzniká další nadbytečný „pevný bod“.

Dovolené odchylky jsou dány průmyslovými tolerancemi pro systémy se stojatou drážkou.

Pro konkrétní dotazy k projektům, nás kontaktujte, prosím, zde.