Kalzip

Tepelně technické parametry střech Kalzip

Pokud jsou použity hliníkové klipsy, koeficient přestupu tepla (hodnota U) střešního systému Kalzip je závislý na počtu klips na čtvereční metr a tloušťce tepelné izolace, a aplikaci termopodložek pod klipsami (efekt tepelných mostů). Počet klips je založen na statických požadavcích, stanovených v osvědčení o stabilitě a funkčnosti pro konkrétní systém Kalzip, který má být použít.

Podle tepelně technických testů provedených Fraunhofer-Institut v Německu, jsou-li použity poplastované E klipsy, pak množství použitých klips nemá vliv na hodnoty součinitele U střechy.

U střešního systému Duo/DuoPlus se přenos tepla z vnitřku směrem ven výrazně sníží malým počtem a velikostí použitých kovových připojení, tudíž závislost hodnoty U na počtu klips je velmi nízká.

Následující grafy ilustrují podrobnosti uvedené výše:
Tabulky U-hodnot při použití hliníkové (L) klipsy
Tabulky U hodnot při použití E klips

Pro další informace o hodnotách U nás kontaktujte, prosím, zde.