Kalzip

Akustika

Střešní skladba Kalzip může být upravena tak, aby splnila různé akustické požadavky např. začleněním další vrstvy jako třeba použití tepelné izolace s vysokou objemovou hmotností, vložením akustické desky či sádrokartonové desky nebo aplikací perforovaných profilovaných plechů do střešní skladby.

Po celém světě bylo provedeno 120 testů na střešních konstrukcích Kalzip s měřením zvukové izolace a zvukové pohltivosti. Řada různých variant, které jsou k dispozici, zajišťuje, že požadovaného útlumu zvuku a/nebo zvukové pohltivosti může být dosaženo pro specifické aplikace.
Zvuková pohltivost

Absorpce zvuku je dosaženo použitím perforovaného vnitřního trapézového plechu spolu s aplikací „měkkých“ absorpčních materiálů pod ním.
Vzduchová neprůzvučnost

Standardní tepelně izolovaná střešní skladba Kalzip bude mít přibližnou váženou neprůzvučnost (RW) 33 dB s hliníkovým trapézem a 36 dB s ocelovým trapézovým plechem. Rw se může zvyšovat změnou počtu a objemové hmotnosti těchto tepelně izolačních vrstev a rovněž i přidáním dodatečných materiálů do skladby.

Pro další informace o akustice se, prosím, obraťte na nás zde.