Kalzip
image028
Kalzip jako jímač

Ochrana před bleskem Kalzip

 Systém Kalzip nabízí bezpečnou a efektivní ochranu před úderem blesku do stavebních konstrukcí a před jejich elektromagnetickými vlivy na elektrická zařízení. V současnosti jsou moderní průmyslové závody, administrativní budovy a banky závislé na rozsáhlých elektronických zařízeních jako jsou komunikační systémy připojené k elektrické síti a počítačovým/datovým sítím. Je proto nezbytné, aby všechny tyto systémy měly ochranu před elektromagnetickému účinky blesku. Ekonomické a účinné ochrany před úderem blesku a jeho účinky lze dosáhnout dvěma způsoby:

image030
Kalzip jako ochranný štít

Jako jímače nebo vodiče blesku tak, aby se zabránilo úderu blesku s účinky na konstrukci.

Jako ochranného štítu proti elektromagnetickým účinkům úderu blesku.

Při montáži střechy nebo fasády Kalzip obecně není potřeba žádné zvláštní nebo dodatečné zařízení pro ochranu před bleskem.

Hliníkové profilované plechy Kalzip můžou být považovány za přirozenou součást bleskosvodného systému v souladu s DIN EN 62305-3, neboť stojaté drážky systému poskytují trvalé elektrické spojení. Základním předpokladem je, že profilové plechy jsou vodivě spojeny se zemí.

Pro další informace o ochraně před bleskem nás kontaktujte, prosím, zde.