Kalzip

Technické výkresy ke stažení

Abychom vám pomohli při plánování vašeho stavebního projektu, jsou pro vás k dispozici konstrukční detaily ke stažení. Tyto detaily jsou pouze návrhy a musejí být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly skutečným podmínkám a požadavkům vašeho projektu. Tyto konstrukční detaily jsou průběžně aktualizovány v důsledku probíhajícího procesu vývoje a zdokonalování výrobků.

Ke stažení jsou konstrukční detaily:- Kalzip vaznicová střecha- Kalzip vazníková střecha- Typické detaily- Kalzip NatureRoof®- Kalzip FC fasádní systém

VŠECHNY VÝKRESY DETAILŮ STŘECH V JEDNOM BALÍČKU JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

DWG – DXF – PDF

VŠECHNY VÝKRESY DETAILŮ FASÁD V JEDNOM BALÍČKU JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

DWG– DXF – PDF

Vaznicová střecha

Střešní skladba
101 Skladba – vazníková střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
102 Skladba – vaznicová střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
Hřeben
121 Hřeben sedlové střechy – vaznicová střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
122 Hřeben sedlové střechy – vazníková střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
123 Hřeben pultové střechy
CAD formát: DWG DXF PDF
124 Hřeben s atikou
CAD formát: DWG DXF PDF
125 Konzolový hřeben pultové střechy s klipsovou tyčí
CAD formát: DWG DXF PDF
126 Konzolový hřeben pultové střechy bez klipsové tyče
CAD formát: DWG DXF PDF
Žlaby
141 Žlab – vaznicová střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
142 Žlab – vazníková střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
143 Zaatikový žlab
CAD formát: DWG DXF PDF
145 Vyložený žlab bez klipsové tyče
CAD formát: DWG DXF PDF
146 Mezistřešní žlab
CAD formát: DWG DXF PDF
Štít
161 Štít – vaznicová střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
162 Štít – vazníková střecha
CAD formát: DWG DXF PDF
163 Štít k atice
CAD formát: DWG DXF PDF
164 Štít s částečným profilem
CAD formát: DWG DXF PDF
165 Konzolový štít
CAD formát: DWG DXF PDF
166 Konzolový štít s ocelovou deskou
CAD formát: DWG DXF PDF
167 Ohýbaný štít
CAD formát: DWG DXF PDF
168 Ohýbaný štít s částečným profilem
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Vazníková střecha

 

Střešní skladba
201 Vazníková střecha s tepelnou izolací
CAD formát: DWG DXF PDF
202 Vazníková střecha s Kalzip AF
CAD formát: DWG DXF PDF
Hřeben
221 Hřeben sedlové střechy
CAD formát: DWG DXF PDF
222 Hřeben s atikou
CAD formát: DWG DXF PDF
223 Vyložený hřeben pultové střechy klipsovou tyčí
CAD formát: DWG DXF PDF
224 Hřeben pultové střechy s vyloženou vaznicí
CAD formát: DWG DXF PDF
Žlab
241 Okapní žlab
CAD formát: DWG DXF PDF
242 Okapní žlab s klipsovou tyčí
CAD formát: DWG DXF PDF
243 Okapní žlab s vyloženou krokví
CAD formát: DWG DXF PDF
244 Okapní žlab Kalzip AF
CAD formát: DWG DXF PDF
245 Okapní žlab Kalzip AF – větrané zdivo
CAD formát: DWG DXF PDF
Štít
261 Štít
CAD formát: DWG DXF PDF
262 Štít s částečným profilem
CAD formát: DWG DXF PDF
263 Štít Kalzip AF
CAD formát: DWG DXF PDF
264 Ohýbaný štít
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Systémové detaily

Nároží
301 Nároží s hřebenovou uzávěrou
CAD formát: DWG DXF PDF
302 Svařované nároží s částečným profilem
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Úžlabí
303 Úžlabí se žlabem
CAD formát: DWG DXF PDF
304 Úžlabí se žlabem Kalzip AF
CAD formát: DWG DXF PDF
305 Úžlabí za prostupem
CAD formát: DWG DXF PDF
Bodové světlíky
311 Bodové světlíky – přehled
CAD formát: DWG DXF PDF
312 Bodový světlík – podélný řez se svařovaným oplechováním
CAD formát: DWG DXF PDF
313 Bodový světlík – příčný řez se svařovaným oplechováním
CAD formát: DWG DXF PDF
314 Bodový světlík – podélný řez s oplechováním Kalzip
CAD formát: DWG DXF PDF
315 Bodový světlík – příčný řez s oplechováním Kalzip
CAD formát: DWG DXF PDF
Pásové světlíky
321Pásový světlík – svařované oplechováním na horní straně
CAD formát: DWG DXF PDF
322 Pásový světlík – oplechováním na spodní straně
CAD formát: DWG DXF PDF
323 Pásový světlík – svařované oplechování na spodní straně
CAD formát: DWG DXF PDF
324 Pásový světlík – boční oplechování
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Spoje Kalzip
331 Oblouková střecha se svařovaným přesahem
CAD formát: DWG DXF PDF
332 Oblouková střecha s těsněným přesahem
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Hrany střechy
341 Snížený okapní žlab
CAD formát: DWG DXF PDF
342 Snížený štít
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Dilatační spoj
351 Objektová dilatace
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Hřeben
361 Přesah v hřebenovém oplechování
CAD formát: DWG DXF PDF
362 Posuvný hřeben
CAD formát: DWG DXF PDF
363 Větraný hřeben
CAD formát: DWG DXF PDF

Kalzip NatureRoof® – zelená střecha

Hřeben
401 Hřeben sedlové střechy
CAD formát: DWG DXF PDF
402 Hřeben pultové střechy
CAD formát: DWG DXF PDF
403 Hřeben pultové střechy s atikou
CAD formát: DWG DXF  PDF
Žlab
411 Okapní žlab
CAD formát: DWG DXF PDF
412 Okapní žlab s atikou
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Štít
421 Štít
CAD formát: DWG DXF PDF
422 Štít s atikou
CAD formát: DWG DXF PDF
423 Štít s částečným profilem
CAD formát: DWG DXF PDF

 

Ostatní
431 Montážní a protiskluzová ochrana
CAD formát: DWG DXF PDF
432 Světlík
CAD formát: DWG DXF PDF
433 Mezistřešní žlab tepelně izolovaný
CAD formát: DWG DXF PDF
434 Ohýbaná střecha se svařovaným přesahem
CAD formát: DWG DXF PDF

Kalzip FC  – fasádní systém

Použití fasádního systému Kalzip FC se řídí jen typem podkladní konstrukce. Doporučeno je 6 různých typů podkladních konstrukcí:

 

1  Systém jednoduchých kotev na betonové/cihlové/tvárnicové stěně
CAD formát: DWG DXF PDF
2 Systém průběžných kotev na betonové/cihlové/tvárnicové stěně
CAD formát:  DWG DXF PDF
3 Systém průběžných kotev SEL40 na betonové/cihlové/tvárnicové stěně
CAD formát: DWG DXF PDF
4 Systém průběžných kotev SE s U kotvami na betonové/cihlové/tvárnicové stěně
CAD formát:  DWG DXF PDF
5 Systém průběžných kotev SE s dvoudílnou vodorovně stavitelnou nosnou konstrukcí na betonové/cihlové/tvárnicové stěně
CAD formát: DWG DXF PDF
6 Systém průběžných kotev SE na C kazetách
CAD formát:  DWG DXF PDF

Vysvětlení:                                                                                                                                                                                U každé z těchto podkladních konstrukcí lze kombinovat 4 různá pohledová řešení:

 1. A): Úzká spára
 2. (B): Široké spára
 3. (C): Bez spáry
 4. (D): Vložená spára

Bylo vytvořeno 10 standardních detailů pro každou kombinaci nosné konstrukce a pohledového řešení:

 1. (101): Svislá spára (pilastr)
 2. (102): Venkovní roh 90°
 3. (103): Venkovní roh, ne pravoúhlý
 4. (104): Vnitřní roh 90°
 5. (105): Vnitřní roh, ne pravoúhlý
 6. (106): Parapet okna
 7. (107): Ostění okna/dveří
 8. (108): Nadpraží okna/dveří
 9. (109): Sokl
 10. (110): Atika

Celkem je k dispozici 240 kombinací.

Hledáte konkrétní detail? Např. Vybráno:– Nosná konstrukce 3:  Systém průběžných kotev SEL 40- Pohledová varianta B: široká spára- Detail 106: Parapet okna
Výsledek: Detail č. 3-B-106

Právní základ:

Informace o produktech a technické detaily obsažené na těchto webových stránkách jsou přesné podle našeho výzkumu a technického programu v době, kdy šly do tisku. Nevztahují se na žádnou konkrétní aplikaci a nemůžou vést k nárokům na kompenzace. Vyhrazujeme si právo provést jakékoli změny na konstrukcích nebo v sortimentu, které se jeví technicky správné s ohledem na naše vysoké standardy pro vývoj produktů.

Více detailů v jiných jazycích je ke stažení na stránce mateřské firmy Kalzip zde.

Knihovna Kalzip GDL je na stránce mateřské firmy ke stažení zde.