Kalzip

Tepelně dilatační pohyb a dlouhé délky profilovaných plechů Kalzip

 Profilované plechy Kalzip jsou běžně používané v dlouhých délkách (délka plechu více než 150 m byla již dosažena), proto je nezbytné vzít v úvahu a porozumět tepelně dilatačnímu pohybu. Barva a povrchová úprava střechy bude také hrát důležitou roli při určování očekávaného tepelně dilatačního pohybu, protože střecha je vystavena slunečnímu záření. Následující hodnoty tepelné roztažnosti platí pro hliník (za předpokladu, že teplota při montáži byla cca 20 ° C).

Prodloužení hliníkových profilovaných plechů
Povrchová úprava Přibližně dosažená teplota Prodloužení (mm) na metr délky plechu
Stucco/hladký povrch 70° – 80°C 1.5
Světlá barva 50° – 70°C 1.0
Tmavá barva 70° – 80°C 1.5

 

Smrštění

Při nízkých teplotách (za předpokladu, že teplota je  -20 ° C), je nutné vzít v úvahu smrštění 1 mm na metr délky plechu.

V praxi jsou relativní změny délky sousedních konstrukcí nebo podkonstrukcí často menší, protože rozměry těchto konstrukcí se také mění podle teploty okolí. V mnoha případech pak spojení mezi jednotlivými konstrukcemi nebo konstrukce samotné absorbují část tepelně dilatačních pohybů prostřednictvím pružné deformace.

 

Velmi dlouhé profilované plechy

Doporučuje se, aby byly použity poplastované E klipsy pro profilované plechy Kalzip, které mají vzdálenostech od pevného bodu více než 20 m.

V případě vazníkové střechy s délkou profilovaných plechů přesahující 20 m, by měly být klipsy namontovány na zpevňujících OMEGA profilech.

Pro další informace o používání velmi dlouhých profilovaných plechů Kalzip, nás kontaktujte, prosím, zde.