Kalzip

Požární ochrana

 Podle DIN 4102-4 jsou hliníkové slitiny klasifikovány jako třída A1 stavebních materiálů („nehořlavý“), aniž by vyžadovaly zvláštní ověřování. I s organickým nátěrem na obou stranách a s tepelně izolačními vrstvami na spodní straně, které spadají do třídy materiálů B2, jsou profilované plechy Kalzip klasifikovány jako odolné vůči létajícím jiskrám a sálavému teplu („tvrdé krytiny“) bez jakéhokoliv speciálního ověřování.

Pro další informace na téma požární ochrany, nás kontaktujte, prosím, zde.