Kalzip

Klipsy Kalzip – pro kotvení profilovaných plechů Kalzip bez penetrace střechy

image192
Kalzip kompozitní E-klipsa

Hliníkové klipsy

Speciální klipsy jsou používány k montáži hliníkových profilovaných plechů Kalzip na nosnou konstrukci střechy. Do těchto klips je zaklapnutá napřed malá stojatá drážka hliníkového profilu a na ni pak osazen další profil svou velkou stojatou drážkou. Oba tyto profily jsou pak zazipovány tak, aby vzniklo spojení, které sice uzavře stojatou drážku, ale umožní dilatační pohyb profilů.  To znamená, že kotvení probíhá pod střešní krytinou a střešní krytiny tak není „propichována“, což zaručuje maximální úroveň odolnosti vůči dešti.

Klipsy se přizpůsobují pohybu, ke kterému dochází v důsledku změny teploty. Hlava klipsy je navržena tak, že nebrání podélné expanzi profilovaných plechů, což umožňuje použít dlouhé délky plechů. Hliníkové klipsy jsou k dispozici jako standard buď s termopodložkou nebo bez ní a v různých výškách.

Energeticky úsporné kompozitní klipsy Kalzip

Nová Kalzip E-klipsa, který se používá k montáži hliníkových profilovaných plechů Kalzip na nosnou konstrukci střechy, splňuje evropské standardy pro úsporu energie. Podle norem pro úsporu energie, které jsou nedílnou součástí požadavků na stavby v několika zemích, je nyní povinné zohlednit tepelné mosty při projektování stavebních objektů.

E-klipsa zabraňuje vzniku tepelných mostů a daří se tak vytvořit systém, který je prakticky bez tepelných mostů, čímž optimalizuje vlastnosti a efektivitu střechy. Všechny vlastnosti a funkce, vztahující se k únosnosti a kotvení ke konstrukci, jsou splněny a dokumentovány ve schválení, uděleným státním stavebním dohledem. E-klipsa má skladbu PA, tedy je vyztužena ocelovým jádrem. Mezi klipsu a podklad mohou být namontovány E distanční podložky, které umožňují přizpůsobení se různým tloušťkám tepelné izolace. Tato skladba zaručuje  tepelně-dilatační pohyb bez jakéhokoliv odporu dokonce i v případě dlouhých plechů.

Klikněte na následující odkazy, kde se dozvíte další informace o hliníkových klipsách, E-klipsách, jejich rozměry a montážní pokyny.

 Máte-li zájem o další informace, prosím, stáhněte si technický prospekt Kalzip nebo nás kontaktujte.