Kalzip

Přehled systému

 Fasádní systém Kalzip FC je nově vyvinutý stavební výrobek –  kombinace fasádní profil/systémová kotva pro aplikaci jako odvětraná fasáda u nových budov nebo rekonstrukcí. Systém se skládá ze za studena formovaného hliníkového profilu, který se ručně zaklapne bez použití šroubů či nýtů do přidruženého modulárního zaklapávacího profilu nebo do jednotlivé monokotvy Následující přehled ukazuje standardně dodávané roll formované FC profily:

image080

Prospekt Kalzip FC fasáda ke stažení zde

FC fasádní profily jsou standardně dodávány se zahnutou hranou. Zahnutá hrana poskytuje fasádnímu profilu extra tuhost a umožňuje montáž bez dalších pilastrových nebo spojovacích profilů.

Varianty fasádních profilů

 Kromě standardní varianty fasádních profilů se zahnutým okrajem jsou k dispozici také fasádní profily bez zahnutého okraje. Speciální montážní šířky lze vyrobit na požádání. Fasádní profily jsou k dispozici s barevným lakem, s reliéfním povrchem stucco a také s přírodní nebo barevně patinovanou povrchovou úpravou. Mikoprofilace je nabízena pro fasádní profily 30/400 R a propůjčuje jim individuální charakter povrchu.

image082
Kalzip FC 30/400 se zahnutou hranou
image084
Kalzip FC 30/400R se zahnutou hranou = s mikroprofilací jen pro FC 30/400
image086
Kalzip FC 30/400R bez zahnuté hrany

Každá šířka fasádního profilu je také k dispozici v perforovaném provedení ve vzorech perforací uvedených níže. Detaily pro projektování a realizaci jsou k dispozici na vyžádání.

image088
Rv 3-5 děrování 32.70 %
image090
Rv 6-8 děrování 51.00 %

FC modulární zaklapávací kotevní profil a jednoduchá zaklapávací kotva

FC fasádní profily jsou montovány bez šroubů či nýtů pouhým zaklapnutím do modulárních zaklapávacích kotevních profilů nebo do jednoduchých zaklapávacích kotev, které jsou součástí systému a jsou k dispozici v různých verzích pro běžné typy skladeb stěn.

image092

Systémová výška (FC fasádní profil a nosná konstrukce) činí 50 mm při použití jednoduché zaklapávací kotvy, modulárního kotevního profilu NE a modulárního kotevního profilu SEL a 70 mm při použití modulárního kotevního SE. Vzdálenost se měří od přední hrany fasádního profilu k zadnímu okraji kotevního profilu nebo v případě modulárního kotevního profilu SEL na zadní hranu U profilu.

Rohové fasádní profily (také jako standard se zahnutou hranou) mohou být dodávány tak, aby byly systémové. Pozornost je třeba věnovat rozměrům a kotvení!

image094