Kalzip

Výměna a oprava jednotlivých fasádních profilů

Zvláštní výhodou tohoto systému je to, že v případě poškození fasádní profilů, mohou být jednotlivé profily vyměněny, aniž by byla nutná demontáž celé fasádní plochy. Další informace lze nalézt v montážním návodu v sekci ke stažení.

image121
Poškození fasádního profilu např. od lešení
image123
Vyříznutí plochy poškozeného profilu po celé délce podél jeho vrchní hrany. Pozor na poškození navazujících prvků
image125
Vyhnutí spodní části poškozeného profilu a seříznutého profilu od nosné konstrukce směrem dolů, vyháknutí a odstraněn profilu.

 

image127
Opatrné odháknutí spodní hrany nepoškozeného fasádního profilu na poškozeným profilem ze zaklapávacího bodu.
image129
Zaháknutí horní hrany nově měněného fasádního profilu
image131
Po vytvoření pevného bodu měněného profilu, nové zaklapnutí spodní hrany nepoškozeného profilu nad měněným. Nakonec zaklapnutí spodní hrany měněného profilu.