Kalzip

Typy stojatých drážek

Velmi lehké – mimořádně flexibilní střešní krytiny s osvědčenou technologií falcování nabízí téměř neomezené možnosti pro konstrukce střech. FalZinc byl speciálně vyvinut tak, aby materiál bylo možno ohýbat, přehýbat a harmonikově ohýbat i za nepříznivých klimatických podmínek na stavbě pomocí vyzkoušených, ověřených a osvědčených postupů.

image219

Dvojitá stojatá drážka

Klasická dvojitá stojatá drážka zajišťuje vodotěsné spojení a je s výhodou používána na šikmé střechy s nízkým spádem (3 °). Pro sklon střechy < 5 ° zajišťují těsnící pásky v uzavřených stojatých drážkách, aby do nich nevnikala voda. Spojení sousedních plechů se provádí ručně nebo strojně. Výsledný profil zvyšuje celkový charakter a estetiku střechy. FalZinc byl vyvinut proto, aby se optimalizovala flexibilita a schopnosti ohýbání, a proto může být snadno použít k vytvoření dokonalých konkávních, konvexních a kónických tvarů.

image223

Tvary příčných spojů

image227 image229 image230 image231

 

V případě, že je střešní konstrukce dlouhá a dojde k překročení maximální délky jednotlivých plechů, musí být provedeny příčné spoje plechů.

  • Různé druhy příčných spojů jsou závislé na sklonu střechy:
  • Přesah 100 mm
  • Jednoduchý příčný spoj
  • Jednoduchý příčný spoj s dodatečným zahnutím
  • Dvojitý příčný spoj (bez těsnění)
  • Vodotěsný spoj pomocí nýtování a svařovaní

 

Žebrové překrytí s lištou

Další typ falcování je tzv. žebrové překrytí s lištou.

Unikátní vlastností žebrového překrytí s lištou je, že je silně akcentováno dělení plechů. Jsou vytvořeny dramatické kontrasty světla a stínu podle výšky žebra a konkrétních úhlů stojatých drážek. Jak se mění pozice slunce, tato hra stínu a světla propůjčuje v průběhu celého dne střeše atraktivní optický efekt.

image228image233image232

 

Volba tloušťky plechu image237

Vzhledem k vysoké odolnosti proti korozi u plechu FalZinc, není nutné pro použití v oblasti střech aplikovat žádnou antikorozní vrstvu. Spolu s tím, že se FalZinc velmi dobře ohýbá, pak lze FalZinc běžně použít v tloušťce plechu 0,7 mm. Jestliže, ve výjimečných případech, je plánováno použití plechu FalZinc s tloušťku 1,00 mm jako  střešní krytiny, pak oplechování musejí být předem profilovaná v dílně. Po provedení příslušných předprofilovacích úkonů mohou být ohyby provedeny rovnoměrně a jednotně.