Kalzip

Montáž

U fasádního systému FC je možná obousměrná montáž s volně volitelným pořadím montáže fasádních profilů. Fasádní profily jsou jednoduše zaklapnuty do předem nastavených systémových modulárních zaklapávacích kotevních profilů bez jakýchkoliv dodatečných kotevních prvků a zaměřování.

Časově úsporná montáž pomocí jednoduchého zaklapávání všech komponent systému je velice ekonomická.

Volně volitelný směr montáže od shora dolů nebo naopak. Fasádní profily mohou být rovněž volně montovány v ploše nezávisle na sousedních profilech.

Postup montáže sleduje postup stavby; spojovací a dodatečné fasádní profily mohou být namontovány později – např.  fasádní profily v oblasti lešeňových kotev nebo profily v oblasti kolem okenních ploch mohou být osazeny později.

FC panely jsou zavěšeny na systémové nosné konstrukci a následně zaklapnuty tlakem do dolní části.

Další informace lze nalézt v návodu k instalaci v sekci ke stažení.

 

Montáž zdola nahoru

image106 image108 image110

Montáž svrchu dolů

image114 image116

Vytvoření pevných bodů a svislé nastavení

Každý panel FC musí mít pevný bod. Před vytvořením pevného bodu je zkontrolována pozice fasádního profilu ve vztahu k sousedním fasádním profilům a oplechováním. Je-li to nezbytné, pak po dokončení fasády je dokonce možné pevné body uvolnit přes spáru fasádních profilů, znovu nastavit a ukotvit. Příslušenství pro vytvoření pevných bodů lze nalézt v nabídce v položce příslušenství.