Kalzip
image027
Větraná skladba střechy Kalzip s tepelnou izolací v úrovni krokví

Větraná střecha Kalzip s tepelnou izolací v úrovni krokví

U konstrukcí střech jako je ta na obrázku vlevo je dost často nemožné navrhnout střechu jako nevětranou, protože vzdálenost mezi parotěsné zábranou a střešní krytinou je příliš velká. Proto taková střecha musí být navržena jako větraná. Pak je nezbytnou základní podmínkou dokonalá funkčnost parotěsné zábrany. Dostatečné větrání je nezbytné pro účinné rozptýlení jakékoliv kondenzace, která by mohla nastat. Pokud se vyskytne riziko větrem hnaného sněhu, může být nutné namontovat fóliovou zábranu, která zabrání tomu, aby se sníh dostal do kontaktu s tepelně izolačním materiálem.

image029
Bytový dům, Hageneiland

Pro další informace si stáhněte technickou brožuru Kalzip nebo nás kontaktujte.