Kalzip

Nevětraná střecha Kalzip na vaznicích s vnitřním trapézovým plechem

image016
Nevětraná skladba střechy Kalzip na vaznicích s vnitřním trapézovým plechem

V případě, že střecha je nesena vaznicemi, vnitřní trapézový plech musí být kladen rovnoběžně s vrchní krytinou Kalzip. V případě, že modul vnitřního trapézu neodpovídá modulu profilů Kalzip, musí být použity pro kotvení klips tzv. OMEGA profily. Pokud vzdálenost kotvení profilů Kalzip odpovídá vzdálenosti vaznic, bude OMEGA profil umístěn na vrcholu vaznice. Tak vnitřní trapézový plech nese pouze hmotnost tepelné izolace. Pro větší vzdálenosti vaznic jsou vyžadovány dodatečné OMEGA profily. V tomto případě se část zatížení přenáší do vnitřního trapézového plechu.

image018
Austria Micro Systems

Pro další informace si stáhněte technickou brožuru Kalzip nebo nás kontaktujte.