Kalzip

Příslušenství

Kromě inovativního zaklapávacího systému nabízí fasádní systém FC další inteligentní příslušenství, které umožňuje projektantům a dodavatelům nabídnout individuální a trendová řešení v souladu s architektonickým duchem doby.

Příchyt pevného bodu

Aby bylo možno zajistit jednotný vzhled svislých spár fasády, musí být každý fasádní profil FC pevně zafixován ve své definované poloze příchytem pevného bodu, který je součástí systému. V případě potřeby lze i po montáži a nastavení fasádního profilu příchyt pevného bodu přes horizontální spáru uvolnit a po té znovu zafixovat.

image134

 

 

image136
Vložení příchytu pevného        Nastavení fasádního profilu         Zafixování fasádního profilu pomocí bodu                                                                                                  šestihranného šroubováku

 

Vodící úchyt

Vodicí úchyt zajišťuje konstantní mezeru mezi fasádními profily a tímto způsobem zaručuje jednotný vzhled fasády. Použití vodícího úchytu je absolutně nezbytné pro velmi krátké panely a u rohových panelů. Informace lze nalézt v montážním návodu.

image138
Vodící úchyt
image140
Vložení vodícího úchytu                 Pevné zatlačení

 

 

 

 

 

 

Kotva pro oplechování

Kotvení oplechování (pilastrové pásy, rohové /lemovací/spojovací profily) není složité osadit pomocí kotev pro oplechování, které můžou být namontovány na všechny modulární kotevní profily. Kotvy nabízejí rovný povrch pro montáž oplechování bez dalšího nastavování. Oplechování mohou být našroubována nebo přinýtována přímo ke kotvám oplechování. Zaklapněte kotvy pro oplechování do předem vyvrtaných otvorů.

image142 image144 image146

 

Měřidlo vzdáleností

Modulární zaklapávací kotevní profily, které jsou součástí systému, jsou dodávány v maximální délce cca 3 m. Pomocí nastavovacího měřidla mohou být modulární zaklapávací profily nastaveny a montovány nad sebou přesně tak, aby odpovídaly šířce FC fasádních profilů bez dalšího měření. Tento nástroj může být snadno nastaven tak, aby odpovídal dané standardní montážní šířce.

image148